Учебен център ХАРМОНИЯ НЕЙЛС-ВАРНА с преподавател Радост Янкова работи в сътрудничество с Център за професионално обучение “ДЪЛГОЛЕТИЕ”. https://www.dalgoletiebg.com

Център за професионално обучение  “ ДЪЛГОЛЕТИЕ“ е център за професионална квалификация от 2000г., официално сертифициран през 03.05.2011г.г. като център за професионално обучение към Министерство на образованието и науката на Р. България. Лиценз № 2001112893

Центърът е лицензиран от НАПОО /Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/ към Министерство на образованието.

Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета. Описани са в Закона за професионалното образование и обучение

Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54.За повече информация:  https://www.dalgoletiebg.com/дипломи/

Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37

За повече информация: https://www.dalgoletiebg.com/дипломи/

Европас – Европейски паспорт на уменията

След като сте завършили курс за професионално обучение вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение към сертификат (Europass), което удостоверява вашите знания и умения , описани на съответния език. Повече информация на: https://www.dalgoletiebg.com/europass/